Splošni pogoji za uporabo mobilnega programa zvestobe in spletnega mesta vipster.si

1. člen

Vipster je mobilni program zvestobe za ponudnike storitev za B2C ciljno skupino. Lastnik produkta Vipster in blagovne znamke Vipster je podjetje spletnaPOSTAJA d.o.o., agencija kreativnih idej, ki ima na njem vse avtorske in sorodne pravice (v nadaljevanju: lastnik produkta).

Ekskluzivna pravica za trženje produkta Vipster na trgu Slovenije in bivše Jugoslavije pa pripada podjetju Vipster, programi zvestobe, d.o.o. (v nadaljevanju: zastopnik produkta).

2. člen

Splošni pogoji za uporabo so priloga Naročilnice za produkt Vipster, kjer je naveden izbrani paket naročnine, vzpostavitve in drugi ključni parametri sodelovanja z naročniki produkta Vipster.

3. člen

S podpisom naročilnice je sklenjena pogodba med zastopnikom produkta in naročnikom, obe stranki pa zavezujejo ti pogoji uporabe. Zastopnik produkta bo naročnika vključil v sistem Vipster, mu dostavil material za promocijo in izvedel izobraževanje za ekipo naročnika v roku 10 delovnih dni od prejema plačila. V primeru višje sile (npr. čakanje na objavo ali objavo posodobitve aplikacije na App Store-u ali Google Play-u; zamujanje dobaviteljev za promocijski material) se ta rok podaljša za čas zadržanja. Paket naročnine začne teči z dnem predaje promocijskega materiala pri naročniku in s tem nemotene uporabe rešitve za naročnika.

Naročnik s plačilom naročnine pridobi pravico do uporabe mobilne rešitve Vipster, zalednega orodja za pregled aktivnosti uporabnikov, urejanje ugodnosti in pošiljanje sporočil (manager.vipster.si) in objave profila na spletni strani vipster.si, za čas plačevanja naročnine.

Vsi podatki uporabnikov mobilne aplikacije Vipster in druge zbrane informacije v rešitvi Vipster so last lastnika produkta, ki jih v skladu z načelom varovanja zasebnosti uporabnikov in politiko zasebnosti mobilnega programa Vipster, ne sme posredovati naročniku ali tretji osebi v nobeni obliki. Naročnik lahko preko zalednega orodja (manager.vipster.si) dostopa do statističnih podatkov o svojih kupcih in pošlja sporočila s tem, da nastavi segmentacijo uporabnikov glede na frekvenco njihovega obiska, starost, spol ali označeno zadovoljstvo na obrazcu za povratno informacijo. Naročnik nima dostopa do kontaktnih podatkov kupca, razen imena in priimka kupca, ki je oddal povratno informacijo in imena in priimka prejemnika avtomatičnega sporočila (npr. poslane rojstnodnevne čestitke).

Naročnik plačuje naročnino za 3-mesečno obdobje v naprej. Če naročnik ne plača podaljšanja naročnine za mobilni program zvestobe Vipster, bodo v 8 dneh po dnevu preteka naročnine izginile ugodnosti naročnika iz mobilne aplikacije ter profil naročnika iz spletne strani vipster.si, hkrati pa naročnik ne bo imel več na voljo dostopa do zalednega sistema (manager.vipster.si). V primeru neplačila naročnine več kot 30 dni od dneva poteka, lahko zastopnik produkta enostransko odpove pogodbo in s tem izbriše naročnikov račun v celoti.

Če naročnik ali zastopnik produkta odpove pogodbo, naročnik nima pravice do kakršnegakoli izvoza podatkov Vipster uporabnikov, ne glede na razlog odpovedi pogodbe. V primeru odpovedi pogodbe naročnik ne sme več uporabljati blagovne znamke Vipster niti promocijskih materialov Vipster.

4. člen

Naročnik z vsakokratnim plačilom oz. podaljšanjem naročnine za mobilni program zvestobe Vipster pridobi naslednje pravice za čas trajanja naročnine:

 • brezplačno telefonsko (0590/71-009) in e-mail podporo (support@vipster.net), 
 • uporabo vseh funkcionalnosti izbranega paketa Vipster (vipster.si/cenik/) in uporabo morebitnih dodatnih funkcionalnosti, vključenih na naročilnico,
 • uporabo zalednega orodja za pregled aktivnosti njegovih kupcev, urejanje ugodnosti in pošiljanje sporočil (manager.vipster.si) v okviru razpoložljivih žetonov,
 • dostop uporabnikov mobilne aplikacije Vipster do ugodnosti naročnika, prijave k naročniku, koriščenje ugodnosti in oddaje vprašalnika s povratno informacijo, 
 • objavo profila naročnika in njegovih ugodnosti na vipster.si/narocniki/.

5. člen

Naročnik z vsakokratnim plačilom oz. podaljšanjem naročnine za mobilni program zvestobe Vipster prejme žetone za pošiljanje sporočil uporabnikom mobilne aplikacije, ki so se prijavili k njemu. Število žetonov je definirano na ceniku za izbrani paket naročnika (vipster.si/cenik/).

Če naročnik v 3-mesečnem obdobju naročnine prejetih žetonov, ki so vključeni v paket, ne porabi, se neporabljeni žetoni po preteku 3-mesečnega obdobja avtomatično ukinejo, naročnik pa s podaljšanjem naročnine prejme nove žetone v skladu z izbranim paketom iz cenika.

Ko naročnik pošlje sporočila uporabnikom mobilne aplikacije preko zalednega sistema, je število poslanih sporočil (ročno ali avtomatično poslanih) omejeno s številom razpoložljivih žetonov. Število žetonov, ki se porabi ob pošiljanju sporočila je odvisno od medija:

 • 1x potisna pošta = 1 žeton, 
 • 1x e-mail = 2 žetona.

Naročnik bo o pomanjkanju žetonov obveščen po elektronski pošti in lahko žetone kadarkoli dokupi:

 • 1000 žetonov = 19,90 EUR+DDV,
 • 3000 žetonov = 49,90 EUR+DDV,
 • 5000 žetonov = 79,90 EUR+DDV.

Kupljeni žetoni ne zapadejo, sistem pa vedno najprej porabi žetone, ki so bili vključeni v paket po ceniku.

6. člen

Zastopnik produkta in lastnik produkta skrbita za varovanje osebnih in poslovnih podatkov naročnika ter uporabnika mobilne aplikacije. Podatke naročnika uporabita izključno za komunikacijo z naročnikom za potrebe vzpostavitve in izboljšanja uporabe rešitve ter pošiljanje koristnih vsebin, nasvetov in povezanih ponudb. Podatke uporabnika mobilne aplikacije pa uporabita za pošiljanje koristnih vsebin, nasvetov in povezanih ponudb ter seveda ciljanih sporočil iz strani naročnikov, k katerim se je uporabnik predhodno prijavil preko mobilne aplikacije Vipster. Uporabnik mobilne aplikacije se lahko kadarkoli odjavi od prejemanja obvestil konkretnega naročnika oz. od prejemanja obvestil vseh Vipster naročnikov oz. od prejemanja splošnih Vipster obvestil.

Upravljavec osebnih podatkov (lastnik produkta) bo osebne podatke, pridobljene od svojih uporabnikov oziroma naročnikov, pridobival, hranil in drugače obdeloval le za naslednje namene:

 • vodenje baze registriranih uporabnikov, 
 • administracijo rešitve in prikaza personaliziranih ugodnosti (omogočanje ogledovanja vsebin glede na podatke uporabnika (spol, starost), frekvenco obiskov ponudnikov, podane ocene ponudnikov preko obrazcev za povratno informacijo, omogočanje objavljanja vsebin preko zalednega sistema za naročnike, komuniciranje z uporabnikom v primeru tehničnih ali vsebinskih vprašanj ipd.), 
 • statistične raziskave (skupno število uporabnikov, število novih uporabnikov na določeno časovno enoto ipd.), 
 • občasno obveščanje po elektronski pošti o ponudbi, ugodnostih, posebnih ponudbah, promocijah, akcijah in drugih aktivnostih, bodisi da gre za komercialno bodisi za nekomercialno vsebino, pri čemer to obveščanje v kateremkoli obdobju zaporednih treh koledarskih mesecev ne bo preseglo povprečne frekvence enega sporočila na dan. Obveščanje lahko sproži lastnik produkta, zastopnik produkta ali naročnik mobilnega programa zvestobe Vipster, k katerem se je uporabnik prijavil. 
 • Upravljavec podatkov bo v primeru pošiljanja sporočil iz prejšnjega odstavka uporabnikom na enostaven način omogočil odjavo od prejemanja sporočil.

Podatki bodo varovani skladno z zahtevami Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) in v nobenem primeru ne bodo posredovani tretjim osebam. Naročnih mobilnega programa zvestobe Vipster bo imel na voljo izključno ime in priimek kupca, ki je oddal povratno informacijo in ime in priimek prejemnika avtomatičnega sporočila (npr. poslane rojstnodnevne čestitke). Upravljavec podatkov se zavezuje, da bo zbrane podatke hranil le toliko časa, kolikor bo nujno potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili podatki zbrani.

Vsak uporabnik ima pravico, da od spletnePOSTAJE d.o.o. kot upravljavca baze osebnih podatkov, zahteva izbris svojih osebnih podatkov iz baze osebnih podatkov, tako da pošlje elektronsko sporočilo na naslov info@spletna-postaja.com.

7. člen

Naročnik plača naročnino na mobilni program zvestobe Vipster za obdobje 3-mesecev v naprej. Sistem o poteku naročnine naročnika obvesti:

 • 15 dni pred potekom, 
 • 8 dni pred potekom, 
 • na dan poteka in 
 • 8 dni po poteku zakupa.

Če naročnik niti v 8 dneh po poteku naročnine, le-te ne podaljša za novo obdobje 3-mesecev, rešitev Vipster preneha delovati do prejema naslednjega plačila. Plačila se knjižijo najkasneje v dveh delovnih dneh od prejema.

8. člen

Lastnik produkta in zastopnik produkta ne odgovarjata za vsebine na profilu naročnika, vsebino ugodnosti za uporabnike niti za opravljeno storitev za uporabnike mobilne aplikacije Vipster. Celotna odgovornost je na naročniku tudi v primeru, če dejanski vnos ugodnosti opravi zastopnik produkta na podlagi pisne ali ustne zahteve oz. potrditve naročnika. V primeru zahteve iz strani državnega organa ali drugih pristojnih oseb in zakonitih imetnikov materialnih avtorskih pravic, bo zastopnik produkta odstranil vsebine iz spletne strani vipster.si/narocniki/ in iz mobilne aplikacije Vipster. V primeru ponavljajočih se kršitev pa bo odstranil uporabniški račun naročnika, brez povrnitve plačane naročnine.

Naročnik mora ves čas skrbeti za zakonsko ustreznost svojega Vipster profila in ugodnosti (npr. ugodnost za brezplačni kozarec alkohola omejiti na starost uporabnikov 18+). Naročnik je odgovoren za razumsko uporabo sistema sporočil uporabnikom, kar pomeni, da istemu uporabniku ne sme poslati več kot 8 sporočil (ne glede na medij) v istem mesecu. V primeru kršitev bo izvajalec odstranil vsebine iz profila naročnika in iz mobilne aplikacije Vipster, v primeru ponavljajočih se kršitev pa omejil dostop naročnika do zalednega sistema. V tem primeru bo naročnik vsebine pošiljal na support@vipster.net, zastopnik produkta pa jih bo objavljal po odobritvi.

Na spletnem mestu Vipster.si je prepovedana kakršnakoli uporaba podatkov, slik, besedil in drugih podatkov, ki so del tega spletnega mesta. Prepovedano je kakršnokoli kopiranje, distribucija ali druga uporaba vseh zgoraj navedenih podatkov brez predhodne vednosti in dovoljenja lastnika produkta.

9. člen

V primeru, da je strežnik rešitve Vipster nedosegljiv več kot 48 ur in je bila s tem naročniku povzročena poslovna škoda, je odškodninska odgovornost lastnika produkta in zastopnika produkta omejena na plačano 3-mesečno naročnino; v nasprotnem primeru lastnik produkta in zastopnik produkta ne odgovarjata za povzročeno škodo.

Lastnik produkta in zastopnik produkta ne odgovarjata za kakršnokoli škodo, ki bi utegnila naročnikom nastati pri uporabi mobilnega programa Vipster, npr. zaradi ponujanja preveč radodarnih ugodnosti ali iznajdljivih uporabnikov, ki bi na tak ali drugačen način simulirali fiktivne prijave k naročniku.

10. člen

Naročnik ali zastopnik produkta lahko kadarkoli brez razloga prekineta sodelovanje s pisnim obvestilom in odpovednim rokom 30 dni. V primeru prekinitve sodelovanja s strani zastopnika produkta je le-ta naročniku dolžan vrniti sorazmerni delež plačane naročnine do izteka naročnine. V primeru prekinitve sodelovanja s strani naročnika zastopnik produkta naročniku ni dolžan vrniti sorazmernega deleža plačane naročnine do izteka naročnine.


Ljubljana, dne 01.07.2015

 
 
STRINJAM SE

Spletna stran uporablja piškotke za boljše delovanje. Z brskanjem po naši spletni strani se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke. Za lastne potrebe analitike uporabljamo Google Analytics (izbriši GA piškotke). Več ...